روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز

علیرضا عسگری         مشاور مدیر کل و مدیر روابط عمومیتلفن تماس: 02632563161

نشانی پست الکترونیکی

ar.asgari56@yahoo.com