مسئول واحد آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز

علی قربان پور

 کارشناسان : خانم بهراد- آقای قائمی

تلفن دفتر:02632563125

داخلی:   126-124-125