شرایط متقاضیان ساخت و نمایش فیلم‌های ویدئویی (غیرسینمایی)

متقاضیان ساخت و تولید فیلم‌های ویدئویی کوتاه (حداکثر به مدت 60 دقیقه) و نمایش کلیه فیلم‌های ویدئویی اعم از کوتاه، مستند، آموزشی با موضوع و مسائل فرهنگی استان و ... که در سالن‌های عمومی و یا خصوصی به نمایش گذاشته می‌شود و یا به هر نحو در معرض استفاده عموم در استان قرار می‌گیرد باید با تایید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دارای پروانه ساخت و نمایش باشند.

مدارک لازم جهت متقاضیان تولید و ساخت فیلم‌های ویدئویی:

·         تکمیل فرم درخواست پروانه ساخت

·    تصویر مجوز فعالیت تهیه کننده حقوقی و یا معرفی‌نامه معتبر و مورد تایید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز

·         تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی تهیه کننده

·         اطلاعات و مشخصات مربوط به آخرین کارهای تولید شده تهیه کننده

·         ارائه یک نسخه فیلمنامه کامل و 5 نسخه خلاصه طرح و یا فیلم‌نامه (موجز و مفید)

تذکر:.جهت متقاضیان تولید و ساخت فیلم‌های ویدئویی با مدت زمان بیش از 60 دقیقه، پرونده تکمیل شده به اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای ارسال می‌گردد.

شرایط اختصاصی متقاضیان:

داشتن یکی از شرایط زیر:

·    تهیه کنندگان حقوقی (موسسات و شرکت‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز فعالیت از وزارت متبوع یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران، آموزشگاه‌های آزاد سینمایی، تهیه کنندگان عضو اتحادیه تهیه کنندگان و یا تهیه کنندگان برنامه‌های صدا و سیما)

·         تهیه کننده حقیقی.( مورد تایید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز)

تذکر: تهیه کنندگان حقیقی صرفاً می‌توانند متقاضی تولید فیلم‌های کوتاه با مدت زمان کمتر از 20 دقیقه باشند.

مدارک لازم جهت متقاضیان نمایش فیلم‌های ویدئویی:

·         تکمیل فرم تقاضای بازبینی فیلم

·         اصل مجوز پروانه ساخت

·    هزینه بازبینی فیلم بلند ویدئویی مبلغ 000ر200 ریال و آثار کوتاه ویدئویی مبلغ 000ر100 ریال واریز به حساب 72 خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

·         یک نسخه از فیلم مورد نظر در قطع DVD

زمان گردش کار اداری:

15 تا 30 روز