• ارتباط مستقیم با مدیران

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
علی خیلدارسرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
پست الکترونیکی:
علی خیلدار
کامبیز بزرگمهرمشاور مدیر کل و سرپرست روابط عمومی
تلفن مستقیم: 02632563150-3
فکس: 02632563166
پست الکترونیکی:
آدرس: کرج - میدان آزادگان - خیابان شهید مطهری - نبش شاهد 2 کد پستی:3149649356
کامبیز بزرگمهر
سید مرتضی طباطباییسرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
تلفن مستقیم: 32563131
تلفن داخلی: 110
پست الکترونیکی:
سید مرتضی طباطبایی
ابراهیم شریفیمعاون هنری سینمایی
تلفن مستقیم: 32563134
تلفن داخلی: 112
پست الکترونیکی:
ابراهیم شریفی
محمدعلی جعفریانسرپرست معاونت فرهنگی مطبوعاتی
تلفن مستقیم: 32563133
تلفن داخلی: 115
پست الکترونیکی:
محمدعلی جعفریان
محمود دهقاندارسرپرست معاونت قرآن وعترت
تلفن مستقیم: 32563150-3
تلفن داخلی: 121
پست الکترونیکی:
محمود دهقاندار
سیده زهرا حسینیسرپرست معاونت طرح و برنامه
تلفن مستقیم: 32563150-3
تلفن داخلی: 199
پست الکترونیکی:
سیده زهرا حسینی