ارتباط مستقیم با مدیران

مدیرکل

ناصر مقدم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • 32562266
 • کرج خیابان شهید مطهری نبش شاهد 2
20

زهره بهرام زاد

معاون توسعه مدیریت و منابع
 • 32563127
 • 110
95

باقر قربانی

معاون امور فرهنگی و رسانه ای
محمود دهقان هراتی

محمود دهقان هراتی

معاون امور هنری سینمایی و سمعی بصری
 • 32563134
سیده زهرا حسینی

سیده زهرا حسینی

رئیس گروه قرآن و عترت
 • 3- 32563150
 • 136
محمد صفرنژاد

محمد صفرنژاد

رئیس اداره حراست
 • 32563144
 • 32563171
مسئول روابط عمومی

محسن نوری

مسئول روابط عمومی
 • 3- 32563150
 • 02632563166
 • کرج - میدان آزادگان - خیابان شهید مطهری - نبش شاهد 2 کد پستی:3149649356