• ارتباط مستقیم با مدیران

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
ناصر مقدممدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
پست الکترونیکی:
ناصر مقدم
کامبیز بزرگمهرمشاور مدیر کل و مدیر روابط عمومی
تلفن مستقیم: 3- 32563150
فکس: 02632563166
پست الکترونیکی:
آدرس: کرج - میدان آزادگان - خیابان شهید مطهری - نبش شاهد 2 کد پستی:3149649356
کامبیز بزرگمهر
اسداله جعفری جلگهسرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
تلفن مستقیم: 32563153
تلفن داخلی: 110
پست الکترونیکی:
اسداله جعفری جلگه
حسین جعفری قهدریجانیمعاون امور فرهنگی و رسانه ای
تلفن مستقیم: 32525757
پست الکترونیکی:
حسین جعفری قهدریجانی
سارا بهرادمعاون هنری سینمایی و سمعی بصری
تلفن مستقیم: 32563134
تلفن داخلی: 112
پست الکترونیکی:
سارا بهراد
سیده زهرا حسینیرئیس گروه قرآن و عترت
تلفن مستقیم: 3- 32563150
تلفن داخلی: 136
پست الکترونیکی:
سیده زهرا حسینی