رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج

مهدی ابدالی

مسئول دفتر:مجید خانجانی

تلفن:02632525757

فاکس:02632525758


آدرس اداره:کرج -میدان طالقانی- بلوار تعاون- خیابان فرهنگ