سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نظرآباد

مریم مقدم

تلفن :45355766

فکس:45348181