سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشتهارد

رضا رنجبر کهن 

تلفن:02637721023

فاکس:02637728511

email:alborz@farhang.gov.ir

آدرس اداره:اشتهارد-شهرک وحدت- بلوار امام علی (ع)