سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فردیس

سید هادی جوادی نیا

تلفن:02636650743

فاکس:02636650740

آدرس اداره: فردیس - شهرک 110 طالقانی میدان عشاق الحسین(ع)