• برای مشاهده شیوه نامه جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان در سال 98 کلیک کنید.
  • برای مشاهده فراخوان و شیوه نامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران در سال 98کلیک کنید.
  • برای مشاهده شیوه نامه اجرایی جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب کلیک کنید.
  • برای مشاهده آیین نانه اعطای جایزه نویسندگان برتر استانیکلیککنید.
  • برای مشاهده و دریافت فرم شرکت در جایزه کتاب سال استان البرز کلیککنید.