ن و القلم و مایسطرون

میثاق نامه روزنامه نگاران جمهوری اسلامی ایران

 

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی آبان ماه سال 90 میثاق نامه روزنامه نگاران جمهوری اسلامی ایران را بدین شرح اعلام کرد.

روزنامه نگار به واقعیت های عینی توجه می کند و اخبار صحیح و دقیق و تفسیرهای منطقی و منصفانه را در اختیار خوانندگان می گذارد.

روزنامه نگاری یک خدمت اجتماعی است، نه یک فعالیت بازرگانی و روزنامه نگار همواره بر اساس وجدان و اخلاق عمل می کند.

روزنامه نگار اخباری را منتشر می کند که منبع آنها مشخص باشد.

سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن ها و سندها و حذف اطلاعات اساسی رویدادها در روزنامه نگاری مطرود است.

روزنامه نگار از پذیرش هر گونه پاداش مادی برای پیشبرد مقاصد خصوصی مغایر با مصالح عمومی، خودداری می کند.

روزنامه نگار از قبول هر گونه فشار و تهدید برای انتشار مطالب و یا تغییر محتویات آنها، خودداری کرده و از خط مشی عمومی رسانه  واصول شرافت حرفه ای تبعیت می کند.

روزنامه نگار با احترام به استقلال و حاکمیت ملی، نظم و امنیت عمومی و مصالح همگانی ازاصول شرافت حرفه ای خویشتن تبعیت می کند.

روزنامه نگار به اصول دینی و معتقدات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی ، اخلاق حسنه و عفت عمومی احترام می گذارد و از گرایش به تبعیض خصومت آمیزدر این زمینه ها و همچنین تشویق و تحریک به جنگ تجاوزگرانه نسبت به کشورهای دیگر خودداری می کند.

روزنامه نگار برای پاسداشت ارزش های الهی و انسانی از جمله عدالت طلبی، آزادیخواهی، صلح و امنیت بشر، استقلال و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملتها و فرهنگ ها، احترام خاص قائل است.

کوشش در راه همزیستی مسالمت آمیزملت ها، مقابله با گسترش وسایل و ادوات کشتار جمعی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مبارزه علیه سلطه فرهنگی از رسالت های مهم روزنامه نگاری است.

احترام به حیثیت شخصی و حریم خصوصی افراد، خودداری از توهین، تهمت و افتراء نسبت به اشخاص و تلاش در حفظ سلامت و آرامش روانی جامعه از وظایف روزنامه نگاران محسوب می شود.

روزنامه نگار موظف است ضمن دفاع از آزادی خبرو تفسیر و انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ کند و از افشای اطلاعات و اخباری که بصورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری کند.