رئیس گروه قرآن و عترت                                                   علیرضا عسگری

      شماره تماس                                                          02632563137