مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز

ناصر مقدم


تلفن دفتر مدیرکل:       02632562277     

                         فکس :                02632563166        

 


 مسئول دفتر :        مجید خانجانی