مسئول واحد آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز

علی قربان پور

 کارشناسان : خانم تاج الدینی- آقای قائمی

تلفن دفتر:02632563125

داخلی:   127-126-124