• نقشه سایت

صفحه اصلی

حوزه مدیرکل

دفتر مدیر کل

روابط عمومی

حراست

نظارت و ارزیابی عملکرد

دفتر حقوقی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاون توسعه مدیریت و منابع

اطلاعات مدیران

معاونت هنری،سینمایی،سمعی.

معاون هنری سینمایی،سمعی و بصری

آموزشگاه ها - نگارخانه ها-موسسات هنری

آموزش

مراکز مهارت آموزی

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

امور سینمائی و سمعی بصری

شرایط موسسات تولید فیلم(ویدئویی)

شرایط متقاضیان ساخت فیلم های ویدئویی

معاونت امورفرهنگی و رسانه ای

معاون امور فرهنگی و رسانه ای

اداره فرهنگی

مجوز,موسسات فرهنگی,هنری

چاپ و نشر

مجوز چاپ کتاب

ناشران وچاپخانه ها

شیوه نامه ها در خصوص کتاب و کتابخوانی

اداره تبلیغات،مطبوعات و اطلاع رسانی

کانونهای آگهی و تبلیغاتی

قوانین و مقررات تبلیغات کشور
جزوه آموزشی اصول و فنون تبلیغات
لیست کانونهای آگهی و تبلیغاتی
شرایط تأسیس کانون های آگهی و تبلیغاتی
راهنمای اخذ مجوز از سامانه تبلیغات
منابع آزمون

مطبوعات

فرم کمیسیون انتشارات دولتی
دکه های مطبوعاتی
قانون مطبوعات
لیست نشریات،خبرگزاریها،پایگاه های خبری
آمار آگهی های توزیع شده در نشریات
آگهی های دولتی استان سال96
آگهی های دولتی استان سال97
آگهی های دولتی استان سال 98
سامانه جامع رسانه های کشور

رسانه های دیجیتال

رسانه های برخط
نشر دیجیتال

میثاق نامه

اساسنامه خانه مطبوعات

گروه قرآن و عترت

رئیس گروه قرآن و عترت

شرایط مؤسسان مراکز قرآنی

شیوه نامه درخواست صدور مجوز مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

اساسنامه مؤسسات چند منظوره غیرانتفاعی

بانک اطلاعات موسسات قرآن و عترت استان البرز

صورتجلسه ها

فرم تعیین نام

راهنمای ادارات شهرستان

اداره اشتهارد

مشخصات رئیس اداره

اداره فردیس

مشخصات رئیس اداره

اداره ساوجبلاغ

مشخصات رئیس اداره

اداره نظر آباد

مشخصات رئیس اداره

مسابقه کتابخوانی نظزآباد

اداره طالقان

مشخصات رئیس اداره

نمایندگی محمدشهر

مشخصات رئیس اداره

نمایندگی ماهدشت

مشخصات رئیس اداره

نمایندگی کمال شهر

مشخصات رئیس اداره

تماس با ما